Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

kazdysieliczy
7820 c988 500
Ja tu Ty tam ....
8470 ec0d
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
5742 d23f
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
0494 9c3c 500
Reposted fromcelukrecja celukrecja viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
Reposted fromszopkowa szopkowa viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
kazdysieliczy
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaSkydelan Skydelan
kazdysieliczy
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
kazdysieliczy
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viaSkydelan Skydelan
kazdysieliczy
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego”
— Grzędowicz Jarosław
Reposted fromseptember september viaSkydelan Skydelan
kazdysieliczy
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viaSkydelan Skydelan
kazdysieliczy
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
kazdysieliczy
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapodprzykrywka podprzykrywka
kazdysieliczy
5995 13ff 500
kazdysieliczy
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viapozakontrola pozakontrola
7962 df34 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

May 25 2017

kazdysieliczy
kazdysieliczy
kazdysieliczy
0165 feea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl