Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

I want an honest relationship. No lies. No mind games. No “always wondering if things are still OK.”
— Unknown (via onlinecounsellingcollege)
kazdysieliczy
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viajustfeel justfeel
kazdysieliczy
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
kazdysieliczy
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viapodprzykrywka podprzykrywka
kazdysieliczy
kazdysieliczy
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
kazdysieliczy
Jestem kobietą. My nie mówimy, czego chcemy. Ale wkurzamy się, jeśli nam tego nie dacie. Dlatego jesteśmy fascynujące.
— Sliding Doors
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
kazdysieliczy
kazdysieliczy
6055 056c
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
kazdysieliczy
kazdysieliczy
0422 be7f 500
kazdysieliczy
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viagdziejestola gdziejestola
kazdysieliczy
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viagdziejestola gdziejestola

July 22 2017

kazdysieliczy

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
kazdysieliczy
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
kazdysieliczy
Znasz ten rodzaj bólu, kiedy Twoje całe ciało krzyczy... Krzyczy o trochę czułości i miłości, o poczucie czyjeś bliskości...
— tak bardzo
Reposted fromwarkocz warkocz viaeternaljourney eternaljourney
kazdysieliczy
kazdysieliczy
4163 0af8 500
"We're only here briefly and while I'm here I wanna allow myself joy. 
Her (2013)
Reposted fromzuzannag zuzannag viaeternaljourney eternaljourney
kazdysieliczy
6932 2c59 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl